Juhuslikku
j
juhus
ju
juhuslik
ju
juhuslikku
ku
juhu
ju
juu
j
j
juhuslikk
j
j
juhusli
juhu
hu
huslikkus
ju
juhus
ju
juhusli
li
likk
likkus
juhuslikkus

Juhuslikkus

Kuidas saada lahti teose autorist? Midagi dokumenteerides, kas teose autor on dokumenteerija või dokumenteeritu? Kui filmida midagi, mis on tekkinud tahtmatult, juhuslikult ning kõrvutada seda visuaalidega, mida on vorminud programm kes on iseennast õpetanud, kellele siis kuulub autorlus?  

Kas ma legaalselt võin Anne Veski oma teose autoriks panna või pean siiski ise selleks jääma? 

Pealkirjata 1

Pealkirjata 2

anne veski ilma anne veskita

Istun

Ega ma jah, istun

Toatuur

uhh.jpg
hh.jpg

Intervjuu